test 33 - krunica, kvadratura kruga, Lhotka, Myanmar 
Kršćanima krunica služi za ono što tibetanskim budistima služi...?
 
Kvadraturu kruga rješava formula R na kvadrat...?
 
Lhotkin je đavo u selu, a gdje je Brešanov?
 
Mliječni šećer je ...?
 
Morganatski brak je sklopljen kad se ožene ...?
 
Myanmar je naziv nekadašnje ...?
 
Na čiji tekst je Livadić skladao pjesmu Još Horvatska ni propala?
 
Na kojem je trgu 1987. Mathias Rust prizemljio sa zrakoplovom?
 
Na kojem su polju 1242. Hrvati potukli Tatare?
 
Na koji blagdan su se Mletački duždevi obredno vjenčavali s Jadranom?