10 pitanja, #32

10 kvalifikacijskih pitanja za Milijunaša (32)
 
Koliko je kavalira imala Krležina gospođica Melanija?
 
Koliko je maćeha imala Bloody Mary, engleska kraljica Marija Tudor
 
Koliko je teza Martin Luther pribio na vrata crkve u Wittenbergu 31.10.1517.?
 
Koliko je metara visok najviši vrh Dinare u Hrvatskoj?
 
Kome dugujemo povijest Hrvata u doba narodnih vladara?
 
Kome je pravaš Eugen Kumičić posvetio 'Urotu Zrinsko-Frankopansku'?
 
Kome liječnici polažu zakletvu da će savjesno i dostojanstveno obavljati svoju dužnost?
 
Kome se dogodilo ukazanje u Lourdesu?
 
Kordelija, Regan i Gomeril kćeri su kojeg kralja?
 
Kako se zove kraća skladba nestalna oblika, najčešće za klavir?