10 pitanja, #31

10 kvalifikacijskih pitanja za Milijunaša (31)
 
Koju igru loptom Amerikanci zovu soccer?
 
Koju su državu sredinom 19. stoljeća nazivali 'europskim bolesnikom'?
 
Koju su francusku kraljicu zvali 'udovica kapea'?
 
Koja životinja je najčešće prikazivala minojska umjetnost na Kreti?
 
Kokoschka,Munk,A.B.Šimić su...?
 
Koliki je zbroj svih kutova u trokutu?
 
Koliko godina mora navršiti konj da dobije naziv stari konj?
 
Koliko ima Atenjana među legendarnih 7 grčkih mudraca?
 
Koliko je dugačak tunel Učka?
 
Koliko je godina imala Lolita kad se profesor Humbert Humbert zagledao u nju?