10 pitanja, #1

10 kvalifikacijskih pitanja za Milijunaša (1)
 
Bohemian Rapsody glasoviti je hit koje grupe ?
 
Kako se zove obredno samoubojsto japanskih samuraja ?
 
“Otečestvo” Nikite Hruščova glasi Sergejevič, a Mihaila Gorbačova ?
 
Za kojeg je političara bilo pogubno šilo za led ?
 
Afrodita je starogrčka božica …?
 
Ako je 'auto na Korzu' i ako je 'ojađeno zvono', kakva je kod Tina Ujevića 'krava uz mamurluke' ?
 
Ako je Blaž Trogiranin Jurjev, a Viktor Car Emin, čiji je Juraj Dalmatinac ?
 
Ako je Izabela od Kastilije, od čega je njezin suprug Ferdinand ?
 
Ako su Melet, Anit i Likon tužitelji, tko je tuženi ?
 
Ako zmijolika cesta stvara serpentine, što stvara zmijolika rijeka ?